DOGAĐAJI

Primopredaja i pozicioniranje vatrogasne opreme nabavljene putem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava

Dana 14.08.2022. godine u prostorijama DVD-a Peteranec održana je primopredaja i pozicioniranje vatrogasne opreme nabavljene putem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (FSEU.2022.MUP.)“, u okviru operacije „ Peteranec 2022: Izvanredna nabava opreme za potrebe službi spašavanja vezane uz uklanjanje posljedica potresa, te Izvanredna nabava IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) opreme i IT sustava za potrebe službi spašavanja vezane uz njihovo djelovanje pri uklanjanju posljedica potresa na vatrogasnim intervencijama nastalim iza 28.12.2020. na intervencijama u Sisačko-moslavačkoj županiji“.

Putem Poziva nabavljena je vatrogasna oprema kojom će se zamijeniti ona oštećena i uništene prilikom uklanjanja posljedica od potresa, ukupne vrijednosti 191 206,00 kuna. Novonabavljena oprema financirana je iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).