O NAMA

Dobrovoljno vatrogasno društvo Peteranec osnovano je 1892. godine na inicijaciju mještana da osiguraju imovinu zbog učestalih požara u selu. Jedan od  prvih osnivača društva bio je mjesni učitelj Feri Hekl koji je sam i napisao prva vatrogasna pravila koja su bila prihvaćena i odobrena od tadašnje vlasti.

1937. društvo zajedno sa zadrugom kupuje zemljište sa zgradom na čijem je mjestu izgrađen Vatrogasni dom. Njegova gradnja  završena je 1940. godine kada je prvi put u njemu na staru godinu održana prva zabava.

Tijekom godina društvo se širilo, nabavljala se oprema i sve više mladih mještana se uključivalo u vatrogastvo. Stoga, 2007. godine u spomen našeg istaknutog i poznatog preminulog vatrogasca Ante Špiranovića organiziran je projekt pod imenom „Memorijal Ante Špiranović“ gdje su se održavala vatrogasna natjecanja. Isto tako, DVD Peteranec imao je i mušku ekipu te vatrogasnu mladež koja su odlazila na razna natjecanja i osvajala medalje.

Danas,  Dobrovoljno vatrogasno društvo Peteranec djeluje i u Vatrogasnoj zajednici Općine Peteranec, a broji 120 članova te 21 interventnog vatrogasca.

Također,  rad društva možete pratiti i na našoj službenoj facebook stranici pod imenom „Dobrovoljno varogasno društvo Peteranec“.